De volgende leden zitten in ons bestuur:

Bestuursleden Buurt- en Speeltuinvereniging 110 Morgen
Leen Raijmakers – voorzitter
Hans Magnée – secretaris
Hans van Wordragen – penningmeester
Annet van der Hor – algemeen bestuurslid
Marian van Stee – algemeen bestuurslid